Tin tức & sự kiện

11/10/2023

CT6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/09/2023

BCTC 2022 CT6 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

06/09/2023

CT6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2023

CT6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/08/2023

CT6: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

09/08/2023

Cổ phiếu công ty của đại gia Lê Thanh Thản trần 2 phiên liên tiếp trước ngày mở phiên xét xử

24/07/2023

Một doanh nghiệp của gia đình đại gia Lê Thanh Thản bất ngờ báo lãi tăng gần 440 lần

07/07/2023

CT6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/06/2023

CT6: Giải trình việc chậm nộp Báo cáo tài chính đã kiểm toán theo Quyết định hạn chế giao dịch cổ phiếu CT6

06/06/2023

CT6: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

24/05/2023

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

CT6: Thông báo trạng thái chứng khoán cổ phiếu CT6

23/05/2023

CT6: Quyết định đưa vào diện hạn chế giao dịch

10/05/2023

Không còn là cổ đông lớn CT6, ông Trần Việt Dũng thu về hơn 2 tỷ

CTCP Công trình 6 (UPCoM: CT6) báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn là ông Trần Việt Dũng.

09/05/2023

CT6: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Việt Dũng

09/05/2023

CT6: Trần Việt Dũng không còn là cổ đông lớn

08/05/2023

CT6: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Việt Dũng

05/05/2023

Công ty liên kết từng đem về khoản lãi gần 2 ngàn tỷ cho KBC kinh doanh ra sao trong năm 2022?

CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN), công ty liên kết do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) nắm 48% vốn, công bố tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

27/04/2023

CT6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

Doanh nghiệp của gia đình ông Lê Thanh Thản bất ngờ báo lãi