Tin tức & sự kiện

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

18/11/2022

CTC: Thông báo 1682/TB-TA của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Pleiku về phiên họp kiểm tra ,giao nộp . tiếp cận . công khai chứng cứ và hòa giải

18/11/2022

CTC: Giấy triệu tập số 1677/GTT-TA của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Pleiku về việc Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trả tiền

18/11/2022

CTC: Quyết định số 08/QĐ-CCTHADS của Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thành Phố Pleiku về việc cưỡng chế kê biên . xử lý tài sản

15/11/2022

CTC: Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh - Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

11/11/2022

CTC: Công văn giải trình về việc giá cổ phiếu giảm sàn 05 phiên

10/11/2022

CTC: Đơn từ nhiệm của Ông Trần Ngọc Hoàng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

10/11/2022

CTC: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh

08/11/2022

CTC: Giấy triệu tập số 1580/GTT của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Pleiku . Vụ án thụ lý số 38/2022/TLST-KDTM ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc Tranh chấp hợp đồng liên doanh liên kết

26/10/2022

CTC: Thông báo của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Đông Gia Lai về việc xữ lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay

24/10/2022

CTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT-CTC về việc Xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ vay tại ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam ( BIDV)-Chi Nhánh Gia Lai .

20/10/2022

CTC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/10/2022

CTC: Thông báo của Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Gia Lai về việc trả nợ quá hạn .

05/09/2022

CTC: CBTT Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 87,999,260,000 VNĐ lên 157,999,260,000 VNĐ

25/08/2022

CTC: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ

19/08/2022

CTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

CTC: Quyết định thi hành án theo yêu cầu của Cục thi hành án dân sự thành phố Pleiku về việc buộc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên phải thanh toán công nợ cho Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai.

15/08/2022

CTC: Quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

10/08/2022

CTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị