Tin tức & sự kiện

12/12/2023

HNX đình chỉ giao dịch 29 mã cổ phiếu UPCoM

08/12/2023

Hơn 20 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

08/12/2023

25 mã trên UPCoM bị đình chỉ và hạn chế giao dịch từ 15/12 tới

12/07/2023

Không họp cổ đông 2 năm liên tiếp, HNX duy trì hạn chế giao dịch với một loạt cổ phiếu trên UPCoM

11/07/2023

CTN: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CTN

11/07/2023

CTN: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

CTN: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

23/05/2023

CTN: Thông báo liên quan đến trạng thái cổ phiếu

31/03/2023

Vietcombank: 60 năm thắp sáng niềm tin, vươn ra biển lớn

27/04/2022

Đưa các vụ FLC, Tân Hoàng Minh vào diện theo dõi về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 27/04/2022, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo đến nay, xác định yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) thời gian tới.

29/07/2021

CTN: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom

28/05/2021

CTN: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/01/2021

CTN: TTLKCKVN - Chậm thanh toán cổ tức

31/12/2020

2 doanh nghiệp chậm trả cổ tức cho cổ đông

Ngày 30/12/2020, VSD thông báo vẫn chưa nhận được tiền thanh toán cổ tức từ CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (UPCoM: VIR) cũng như CTCP Xây dựng Công trình ngầm (UPCoM: CTN).

13/08/2020

CTN: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/05/2020

CTN: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

30/07/2018

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTN của CTCP Xây dựng công trình ngầm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tại trụ sở Công ty
          - Nội dung họp: + Báo cáo thực trạng hoạt động Công ty đến tháng 06/2018 và phương hướng hoạt động thời gian tới;
+ Báo cáo tài chính năm 2017;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

20/05/2016

Giao dịch trở lại sàn UPCoM

19/05/2016

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 6,958,345 CP