Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 CTP - Một năm đi lùi.

18/01/2023

CTP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

17/01/2023

CTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

02/12/2022

CTP: Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 230,600 CP

20/10/2022

CTP: Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 400,000 CP

20/10/2022

CTP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

15/09/2022

CTP: Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét phát hành ngày 30/8/2022 thay thế cho báo cáo tài chính bán niên soát xét phát hành ngày 12/8/2022 đã công bố ngày 13/8/2022

15/09/2022

CTP: Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét phát hành ngày 30/8/2022 thay thế cho BCTC bán niên soát xét phát hành ngày 12/8/2022 đã CBTT ngày 13/8/2022

22/08/2022

CTP: Thông báo bổ sung cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

19/08/2022

CTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

CTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

CTP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

CTP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Lê Việt Hùng

11/07/2022

CTP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Hoàng Hiệp

04/07/2022

CTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/06/2022

CTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/06/2022

CTP: NQ Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại DHDCD TN 2022

22/06/2022

CTP muốn phát hành 14.5 triệu cp để tăng vốn

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2022, CTCP Minh Khang Capital Trading Public (HNX: CTP) đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế lần lượt là 374 tỷ đồng và 5.2 tỷ đồng, tăng 400% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 10%. Công ty cũng lên kế hoạch phát hành 14.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để đầu tư cho hoạt động kinh doanh.