Tin tức & sự kiện

19/01/2023

CTW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

CTW: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

28/12/2022

CTW: Thông báo sở hữu nước ngoài tối đa

28/11/2022

CTW: Thông báo về việc chấm dưt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

31/10/2022

CTW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

CTW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/10/2022

CTW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

CTW: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

26/08/2022

CTW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

26/08/2022

CTW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

CTW: Bà Nguyễn Trần Như Ngọc là người được ủy quyền công bố thông tin

10/08/2022

CTW: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Trần Như Ngọc là người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty và là người phụ trách CBTT thay cho Ông Trịnh Hữu Phúc từ 29/07/2022

01/08/2022

CTW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

CTW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

CTW: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

21/07/2022

CTW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/06/2022

CTW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 630 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTW của CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6,30 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 630 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Thực hiện chi trả qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng bắt đầu từ ngày 25/10/2022 và phải xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

19/05/2022

CTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/05/2022

CTW: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp