Tin tức & sự kiện

14/06/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

13/06/2023

Cổ phiếu HTW, CVP sắp rời sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Cảng Cửa Việt (UPCoM: CVP) và CTCP Cấp nước Hà Tĩnh (Hawasu, UPCoM: HTW).

13/06/2023

CVP: Ngày 05/07/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Cảng Cửa Việt

04/05/2023

CVP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 CVP - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 14,62% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

12/04/2023

CVP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/04/2023

CVP: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2023

CVP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023

23/03/2023

CVP: Báo cáo tài chính năm 2022

31/01/2023

CVP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

CVP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/12/2022

CVP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

22/08/2022

CVP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/04/2022

CVP: Ngày 04/05/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Cảng Cửa Việt (CVP)

25/04/2022

Giao dịch lần đầu - 3,425,980 CP

06/04/2022

CVP: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Cửa Việt (CVP)