Tin tức & sự kiện

30/01/2023

D11: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 D11 - Lợi nhuận giảm 51,98% trong 2022.

18/01/2023

D11: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

21/12/2022

D11: Thay đổi nhân sự

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

21/10/2022

D11: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

D11: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

D11: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

D11: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

D11: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

D11: Bao cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

12/07/2022

D11: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

11/07/2022

D11: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

06/07/2022

D11: Công bố ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2022

24/06/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu D11 của Công ty cổ phần Địa ốc 11 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa Ốc 11, sẽ được quyền nhận (115x12):100 = 13,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông được nhận 13 cổ phiếu và cổ phần lẻ 0,8 sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty số 205 Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7 và chủ nhật) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Hiền Phòng Kế hoạch – Dự án, ĐT: (028) 39634001, Fax: (028) 39636186.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

17/06/2022

D11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

10/06/2022

D11: thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

18/05/2022

D11: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

D11: Báo cáo tài chính quý 1/2022