Tin tức & sự kiện

18/08/2022

D11: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

D11: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

D11: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

D11: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

D11: Bao cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

12/07/2022

D11: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

11/07/2022

D11: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

07/07/2022

D11: Công bố ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2022

24/06/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu D11 của Công ty cổ phần Địa ốc 11 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa Ốc 11, sẽ được quyền nhận (115x12):100 = 13,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông được nhận 13 cổ phiếu và cổ phần lẻ 0,8 sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty số 205 Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7 và chủ nhật) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Hiền Phòng Kế hoạch – Dự án, ĐT: (028) 39634001, Fax: (028) 39636186.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

17/06/2022

D11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

10/06/2022

D11: thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

18/05/2022

D11: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2022

D11: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

D11: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/03/2022

D11: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Điểm mặt doanh nghiệp có ROE cao và tăng trưởng liên tục

Trên 2 sàn niêm yết Việt Nam, không có nhiều doanh nghiệp đạt ROE từ 15% trở lên trong ít nhất 3 năm liền (2019, 2020, 2021) và tăng trưởng liên tục!

14/03/2022

Doanh nghiệp BĐS nhà ở 2021: Lợi nhuận tăng, dòng tiền giảm

Với sự sôi động của thị trường bất động sản năm 2021, dễ thấy đa phần các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) nhà ở đều đạt được sự tăng trưởng về cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

08/03/2022

D11: Báo cáo tài chính năm 2021

07/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu D11 của Công ty cổ phần Địa ốc 11 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 05/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau