Tin tức & sự kiện

04/02/2023

Tập đoàn Hòa Bình, Apax Holdings, FLC, Vĩnh Hoàn... bị HoSE "tuýt còi" vì chưa công bố báo cáo tài chính quý 4

HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở loạt doanh nghiệp niêm yết do vi phạm quy định về công bố thông tin. Các năm trước, UBCKNN đã ban hành nhiều quyết định xử phạt đối với những doanh nghiệp vi phạm. Theo Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

03/02/2023

Tập đoàn Hòa Bình, Apax English, Thủy sản Vĩnh Hoàn...bị "tuýt còi" vì chưa công bố báo cáo tài chính quý

HCM vừa có công văn nhắc nhở hàng loạt doanh nghiệp niêm yết về việc vi phạm quy định về công bố thông tin. Quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP nêu rõ: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mức phạt này được đánh giá là không "thấm" dẫn đến trường hợp các doanh nghiệp vẫn vi phạm nhiều năm nay.

02/02/2023

DAG: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2023

31/01/2023

DAG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16

30/01/2023

DAG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

DAG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

19/01/2023

DAG: Thông báo thay đổi nhân sự Phó TGĐ

16/01/2023

DAG: CBTT nhận đơn từ chức ông Bùi Thẩm Châu - Phó Tổng Giám đốc

03/01/2023

DAG: Nghị quyết HĐQT số 49 & 50 ngày 31/12/2022

30/12/2022

DAG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022

27/12/2022

DAG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc Công ty vay vốn của người nội bộ để bổ sung vốn lưu động

21/12/2022

DAG: Thông báo thay đổi nhân sự - Tổng giám đốc

06/12/2022

Nhựa Đông Á tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán gần 30 triệu cp 

CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (HOSE: DAG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

05/12/2022

DAG: Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

04/11/2022

DAG: Nghị quyết HĐQT về việc Công ty vay vốn của người nội bộ

01/11/2022

DAG: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2022

01/11/2022

DAG: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

31/10/2022

DAG: Nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

31/10/2022

DAG: Nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

21/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á như sau: