Tin tức & sự kiện

31/08/2022

DAG: Bổ sung thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

31/08/2022

DAG: Đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

03/08/2022

DAG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

16/07/2022

DAG: Các Nghị quyết HĐQT số 20. 21. 22. 23. 24 ngày 15/07/2022

15/07/2022

DAG: Thông báo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty con thay đổi lần 2

08/06/2022

DAG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng các nhà máy

04/05/2022

DAG: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT

29/04/2022

DAG: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC quý 1/2022

29/04/2022

DAG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. điều lệ công ty

20/04/2022

DAG: Báo cáo thường niên năm 2021

20/04/2022

DAG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cập nhật, bổ sung

08/04/2022

DAG: Thông báo họp và dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (điều chỉnh, bổ sung)

06/04/2022

DAG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/03/2022

DAG: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2021 kiểm toán

16/03/2022

DAG: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa của DAG

12/03/2022

Cổ đông lớn DAG bán ra 10 triệu cp, ước thu khoảng 130 tỷ đồng

Nhằm tái cơ cấu danh mục, cổ đông lớn nhất của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (HOSE: DAG) là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH đã bán 10 triệu cp DAG từ ngày 01-10/03.

11/03/2022

DAG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH

08/03/2022

DAG: Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/02/2022

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Nhiều giao dịch lớn tại NBB, DAG, DXG và EVF

Thống kê các giao dịch nội bộ trong tuần giao dịch 21/02-25/02/2022 cho thấy bên mua và bên bán đang giành nhau vị thế.  CII đã hoàn tất bán thêm 9 triệu cp NBB. Trong khi đó, cổ đông lớn muốn bán 10 triệu cp DAG. Ở chiều ngược lại, chủ tịch DXG muốn gom hơn 20 triệu cp và Tổng Giám đốc muốn mua 15 triệu cp EVF.

28/02/2022

DAG: BCTC Tóm tắt quý 4 năm 2021