Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DAN: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

13/01/2023

DAN: Bổ nhiệm chức vụ quyền Kế toán trưởng đối với Ông Trần Tiến Dũng thay thế cho Bà Trương Thị Diệu Huyền nghỉ theo chế độ hưu trí

23/12/2022

DAN: Công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu Esop

25/10/2022

DAN: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 3/ 2022

24/10/2022

DAN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

04/10/2022

DAN: Mai Đăng Đẩu - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 55,000 CP

19/09/2022

DAN: Mai Đăng Đẩu - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 55,000 CP

24/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAN của CTCP Dược Danapha như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Danapha (Số 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/08/2022

DAN: Giải trình lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính bán niên 2022

17/08/2022

DAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/08/2022

DAN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

DAN: Thông báo thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

12/08/2022

DAN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/07/2022

DAN: Báo cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và Quyết định xử phạt

22/07/2022

DAN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

DAN: Trương Thị Diệu Huyền - Kế toán trưởng - đã bán 6,000 CP

20/07/2022

DAN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/07/2022

DAN: Chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất

12/07/2022

DAN: Trương Thị Diệu Huyền - Kế toán trưởng - đăng ký bán 6,000 CP

12/07/2022

DAN: Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 5,000 CP