Tin tức & sự kiện

26/02/2024

Danapha hướng tới mục tiêu mở rộng thị trường thế giới, nâng cao vị thế ngành Dược Việt Nam

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DAN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,54 tỷ đồng, giảm 83,49% so với cùng kỳ.

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DAN - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 73,67% so với cùng kỳ, lãi 31,19 tỷ đồng.

06/09/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - -189,000 CP

05/09/2023

DAN: Thông báo chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch của cổ phiếu DAN

28/08/2023

DAN: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm DanSon - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 11,969 CP

17/08/2023

DAN: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm DanSon - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 11,969 CP

15/08/2023

DAN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

DAN: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên 2023

09/08/2023

DAN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DAN - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 25,55 tỷ đồng.

26/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAN của Công ty cổ phần Dược Danapha như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Danapha (số 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân)năm 2022

25/07/2023

DAN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

25/07/2023

DAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/07/2023

DAN: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

DAN: Thông báo thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

19/07/2023

DAN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/07/2023

DAN: Thông báo về việc ký hợp đồng đơn vị kiểm toán năm 2023

30/06/2023

DAN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/06/2023

DAN: Công bố thông tin đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát