Tin tức & sự kiện

26/12/2022

DC1: Công bố thông tin ký hợp đồng với công ty kiểm toán năm 2022

22/12/2022

DC1: Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 49%

12/12/2022

DC1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/07/2022

DC1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

DC1: Ngày 01/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

18/07/2022

DC1: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 944,940 cổ phiếu

11/07/2022

DC1: Tái bổ nhiệm Ông Phan Thành Sơn tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám Đốc

28/06/2022

DC1: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

27/06/2022

DC1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/06/2022

DC1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/06/2022

DC1: Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

03/06/2022

DC1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

DC1: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

23/05/2022

DC1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

DC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

DC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

DC1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

DC1: Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DC1 của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm sự kiện AURORA, Tòa nhà CSJ Tower, số 169 đường Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
          - Nội dung họp: + Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

19/04/2022

DC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị