Tin tức & sự kiện

28/07/2022

DC1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

DC1: Ngày 01/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

18/07/2022

DC1: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 944,940 cổ phiếu

11/07/2022

DC1: Thay đổi nhân sự

28/06/2022

DC1: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

27/06/2022

DC1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/06/2022

DC1: Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

03/06/2022

DC1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

DC1: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

23/05/2022

DC1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

DC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

DC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

DC1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

DC1: Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DC1 của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm sự kiện AURORA, Tòa nhà CSJ Tower, số 169 đường Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
          - Nội dung họp: + Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

20/04/2022

DC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/04/2022

DC1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

DC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2022

DC1: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt cổ đông

12/04/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DC1 của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành cổ đông A được nhận thêm 32,4 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 32 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,4) sẽ được hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 - địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Khi đến phải xuất trình CMND (đối với cổ đông là cá nhân), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và CMND của Người đại diện pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.