Tin tức & sự kiện

28/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DDM - Doanh nghiệp lỗ 102,4 tỷ đồng.

26/01/2024

Cập nhật BCTC quý 4/2023 ngày 26/1: Thêm một ngân hàng báo lợi nhuận giảm, nhóm BĐS tiếp tục báo kết quả tích cực

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DDM - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 70,7 tỷ đồng

21/10/2023

BCTC quý 3/2023 ngày 21/10: Loạt công ty chứng khoán, BĐS, ngân hàng, bán lẻ... lớn tấp nập công bố

18/08/2023

DDM: Giải trình về việc duy trì việc hạn chế giao dịch

07/08/2023

DDM: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DDM

07/08/2023

DDM: Thông báo trạng thái chứng khoán của cổ phiếu DDM

03/08/2023

DDM: Giải trình KQKD tại BCTC Bán niên (soát xét) năm 2023

03/08/2023

DDM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

03/08/2023

DDM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/07/2023

DDM: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/07/2023

DDM: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DDM - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 47,62 tỷ đồng

20/07/2023

DDM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/06/2023

DDM: Công bố thông tin Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023

09/05/2023

DDM: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

BCTC 1/2023 DDM ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 21,42 tỷ đồng quý I.

27/04/2023

DDM: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

27/04/2023

DDM: Báo cáo tài chính quý 1/2023

21/04/2023

DDM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023