Tin tức & sự kiện

28/10/2022

DDM: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

28/10/2022

DDM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

08/09/2022

DDM: Giải trình và phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

25/08/2022

DDM: Thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DDM

19/08/2022

DDM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

DDM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

DDM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

DDM: Giải trình kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 2/ 2022

21/07/2022

DDM: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

21/07/2022

DDM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

DDM: Công bố thông tin Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022

01/05/2022

DDM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/05/2022

DDM: Giải trình báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 – Riêng và Hợp nhất

01/05/2022

DDM: Giải trình BCTC quý 1 năm 2022 – Riêng và Hợp nhất

01/05/2022

DDM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

01/05/2022

DDM: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

07/04/2022

DDM: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

DDM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDM của CTCP Hàng hải Đông Đô như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Địa chỉ: Tầng 19 - Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

16/03/2022

DDM: Giải trình liên quan tới báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021