Tin tức & sự kiện

13/02/2024

Năm thắng lợi của ngành dược

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DDN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,89 tỷ đồng.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DDN - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,85 tỷ đồng, giảm 75,5% so với cùng kỳ.

09/10/2023

DDN: Đỗ Thành Trung - Ủy viên HĐQT - đã mua 191,300 CP

02/10/2023

DDN: Thay đổi nhân sự

12/09/2023

DDN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

31/08/2023

VDL: Kế hoạch 2023 tiếp tục lỗ, sếp cũ của Dapharco vào HĐQT

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL), năm nay công ty tiếp tục kế hoạch kinh doanh trước áp lực giá nguyên liệu tăng vào, dự kiến lỗ trước thuế 9.3 tỷ đồng.

24/08/2023

DDN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/08/2023

DDN: Đỗ Thành Trung - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 400,000 CP

16/08/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDN của CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 29/08/2023 đến hết ngày 10/09/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.
          - Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng, số 02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

15/08/2023

DDN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

DDN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/08/2023

DDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2023

DDN: Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.

10/08/2023

DDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2023

DDN: Thay đổi nhân sự

01/08/2023

DDN: Thông báo tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và phó chủ tịch thường trực HĐQT phụ trách điều hành của ông Võ Ngọc Dương.

26/07/2023

DDN: Dapharco công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023.

26/07/2023

DDN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DDN - Lợi nhuận Quý 2 gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 0,66 tỷ đồng.