Tin tức & sự kiện

23/08/2022

Giao dịch bổ sung - 1,395,013 CP

19/08/2022

DDN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

DDN: Ngày 23/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

10/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,395,013 CP

09/08/2022

DDN: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1,395,013 cổ phiếu

05/08/2022

DDN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/08/2022

DDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

DDN: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2022

03/08/2022

DDN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

DDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/07/2022

DDN: Dapharco công bố điều lệ sửa đổi tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả tức năm 2021.

08/07/2022

DDN: Dapharco công bố công văn chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

30/06/2022

DDN: Dapharco công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (đính chính).

29/06/2022

DDN: Nghị quyết HĐQT của Dapharco về việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức.

29/06/2022

DDN: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

29/06/2022

DDN: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

28/06/2022

DDN: Dapharco thông báo thủ tục nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu.

27/06/2022

DDN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Văn Trương

16/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDN của CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 132 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 132*10/100=13,20 cổ phiếu mới, theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A sẽ nhận được 13 cổ phiếu mới và 0,20 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh nhân dân + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/06/2022

DDN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu