Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DFF - Doanh nghiệp lỗ 123,9 tỷ đồng.

12/12/2023

Nợ 18 tháng BHXH, Tập đoàn Đua Fat làm ăn ra sao?

06/11/2023

BCTC Quý 3/2023 DFF - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 36,65 tỷ đồng

31/08/2023

DFF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

31/08/2023

DFF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/08/2023

DFF: Công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC giữa niên độ năm 2023 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước

31/08/2023

DFF: Công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC giữa niên độ đã được soát xét và BCTC tự lập

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

28/08/2023

Tổng khoản phải thu của các doanh nghiệp xây dựng đi lùi sau 6 tháng đầu năm

Khi thi công, các nhà thầu xây dựng thường đối mặt với rủi ro thâm hụt dòng tiền do các khoản phải thu chuyển thành nợ xấu. Do đó, việc kiểm soát các khoản phải thu đối với doanh nghiệp xây dựng là hết sức quan trọng.

02/08/2023

BCTC Quý 2/2023 DFF - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,53 tỷ đồng, giảm 94,37% so với cùng kỳ.

02/08/2023

DFF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

01/08/2023

DFF: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

01/08/2023

DFF: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/07/2023

DFF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/07/2023

DFF: Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

04/07/2023

DFF: Thay đổi nhân sự

26/06/2023

DFF: Công bố về việc ký hợp đồng soát xét BCTC bán niên năm 2023

22/06/2023

Động thái của doanh nghiệp trong cao điểm đáo hạn trái phiếu

13/06/2023

DFF: Thay đổi nhân sự

13/06/2023

DFF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023