Tin tức & sự kiện

02/02/2023

DFF: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

DFF: Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

31/01/2023

DFF: Báo cáo tài chính quý 4/2022

31/01/2023

DFF: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

16/01/2023

DFF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/10/2022

DFF: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

DFF: Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

31/10/2022

DFF: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

DFF: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Trọng Tài

31/10/2022

DFF: Công bố thông tin thay đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ mới của Công ty

05/10/2022

DFF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/09/2022

DFF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/09/2022

DFF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước, giữa báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2022 so với báo cáo tự lập

22/09/2022

DFF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa BCTC bán niên đã soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước, giữa BCTC bán niên đã soát xét năm 2022 so với báo cáo tự lập.

13/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DFF của CTCP Tập đoàn Đua Fat như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 21/09/2022 đến ngày 03/10/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat tại số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

06/09/2022

DFF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2022

DFF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/08/2022

DFF: Đàm Văn Lý - Tổng Giám đốc - đã bán 200,000 CP

29/08/2022

DFF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản