Tin tức & sự kiện

27/01/2023

DLT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/01/2023

DLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

DLT: Công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

02/08/2022

DLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLT của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin, tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 25/07/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

14/06/2022

DLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/06/2022

DLT: VTTC công bố đã ký Hợp đồng kiếm toán số HĐKT/BDO/2022.13 với Công ty TNHH kiểm toán BDO

08/06/2022

DLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

DLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/05/2022

DLT: Quyết định 2929 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

01/05/2022

DLT: QĐ 2929 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

01/05/2022

DLT: Thay đổi người công bố thông tin

26/04/2022

DLT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/04/2022

DLT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Toàn giữ chức vụ Giám Đốc Công ty thay cho Bà Nguyễn Đoan Trang

21/04/2022

DLT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Toàn giữ chức vụ Giám Đốc Công ty

18/04/2022

DLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

DLT: Công bố đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Phan Thị Hằng

07/04/2022

DLT: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

DLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

DLT: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)