Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DNA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 127,02 tỷ đồng.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DNA - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 50,58% so với cùng kỳ, lãi 51,89 tỷ đồng.

22/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNA của CTCP Điện nước An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại CTCP Điện nước An Giang hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần …) bắt đầu từ ngày 09/10/2023 và cổ đông xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu).

21/08/2023

DNA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/08/2023

DNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2023

DNA: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

16/08/2023

DNA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

DNA: Thay đổi nhân sự

01/08/2023

DNA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DNA - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 35,99% so với cùng kỳ, lãi 47,25 tỷ đồng.

20/07/2023

DNA: Báo cáo tài chính quý 2/2023

11/07/2023

DNA: Ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2023

04/07/2023

DNA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/06/2023

Petrovietnam cùng nhiều doanh nghiệp thành viên được vinh danh "Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam năm 2023"

Ngày 28/6 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Danh sách Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2023 (VIE50) và Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2023 trong các ngành (VIE10). Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng nhiều doanh nghiệp thành viên được vinh danh trong dịp này.

08/06/2023

DNA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/06/2023

DNA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNA của CTCP Điện nước An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tháng 6/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Điện nước An Giang - số 821 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, khóm Bình Thới 1, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Thông qua Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 -2025’;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2023;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán n
          - Nội dung họp: ăm 2023;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

25/05/2023

DNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/05/2023

DNA: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

19/05/2023

DNA: CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023