Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 DNA - Lợi nhuận tăng 2,83% trong 2022.

18/01/2023

DNA: Báo cáo tài chính quý 4/2022

09/01/2023

DNA: Thay đổi nhân sự

20/10/2022

DNA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

14/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNA của CTCP Điện nước An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục cổ tức tại: CTCP Điện nước An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/11/2022 và cổ đông xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/hộ chiếu). Địa điểm thực hiện: trả bằng tiền mặt tại CTCP Điện nước An Giang hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/10/2022

DNA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/10/2022

DNA: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

22/08/2022

DNA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

DNA: Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự vị trí Kế Toán Trưởng Công ty

01/08/2022

DNA: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

01/08/2022

DNA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

DNA: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

08/07/2022

DNA: Đơn xin từ nhiệm kế toán trưởng của ông Trần Việt Hải

08/07/2022

DNA: Bổ nhiệm Ông Trương Văn Nghiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Trần Thanh Hoàng

08/07/2022

DNA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

DNA: Bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

DNA: Thông tin ứng cử viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2021-2026)

28/06/2022

DNA: Thông tin ứng cử viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III (2021-2026)

14/06/2022

DNA: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNA của CTCP Điện nước An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tháng 6/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Điện nước An Giang - số 821 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, khóm Bình Thới 1, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.