Tin tức & sự kiện

21/09/2022

DND: Công bố thông tin Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

30/08/2022

DND: Công bố về việc ký hợp đồng để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

12/08/2022

DND: Điều chỉnh số liệu trên BCTC theo thông báo kết luận của KTNN

12/08/2022

DND: Điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính theo thông báo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

03/08/2022

DND: Thay đổi nhân sự

19/07/2022

DND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

DND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

DND: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/04/2022

DND: Thay đổi nhân sự

27/04/2022

DND: Thay đổi nhân sự

27/04/2022

DND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

DND: Công bố thông tin đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Giang - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

14/04/2022

DND: Thông báo của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bổ sung

14/04/2022

DND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

DND: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

28/03/2022

DND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

DND: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

DND: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

DND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DND của CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, địa chỉ: Số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau trên website Công ty và thư mời cổ đông dự họp.