Tin tức & sự kiện

31/08/2022

DNP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

DNP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

Samsung Engineering đưa người vào HĐQT DNP Water sau khi nắm 24% vốn

Sau khi tổ chức phiên ĐHĐCĐ bất thường hồi đầu tháng 8, CTCP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) đã thông qua việc Samsung Engineering sở hữu 24% vốn, đồng thời đưa người vào HĐQT.

15/07/2022

DNP: Doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

DNP: Thay đổi người công bố thông tin

16/06/2022

DNP: Thay đổi nhân sự

31/05/2022

DNP: Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 121,000 CP

17/05/2022

DNP: Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 121,000 CP

07/05/2022

DNP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

06/05/2022

DNP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/05/2022

DNP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/04/2022

DNP: Trần Hữu Chuyền - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 682,000 CP

29/04/2022

DNP: Thay đổi nhân sự

29/04/2022

DNP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

DNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/04/2022

DNP: Báo cáo thường niên 2021

16/04/2022

DNP: Phan Thùy Giang - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 80,797 CP

07/04/2022

DNP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

DNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị