Tin tức & sự kiện

10/10/2023

DOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/10/2023

DOC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/10/2023

DOC: Thông báo chi trả cổ tức (đợt 02) năm 2022

13/09/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOC của CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai. Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 10/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

12/09/2023

DOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2023

DOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2023

DOC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/06/2023

DOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2023

Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu giảm 38% năm 2023

06/06/2023

Thoái vốn PGBank thu về gần 2.600 tỷ, Petrolimex đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 tăng 42% so với năm trước

23/05/2023

DOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 DOC - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 21% so với cùng kỳ, đạt 18 tỷ đồng.

20/04/2023

DOC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2023

DOC: Báo cáo thường niên 2022

17/04/2023

Rủi ro thuế đe dọa “ngáng chân” doanh nghiệp xuất khẩu

30/03/2023

DOC: Báo cáo tài chính năm 2022

30/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOC của CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 5/2023

29/03/2023

DOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/03/2023

DOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/02/2023

Thu hồi 10 dự án treo tại Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch bị “điểm tên” nhiều nhất