Tin tức & sự kiện

20/01/2023

Công khai cả trăm dự án tại Đồng Nai, Gia Lai 'ôm đất' chậm triển khai

99 dự án vi phạm tại Đồng Nai, Gia Lai Theo đó, tại tỉnh Đồng Nai, qua kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý đối với 65 dự án, công trình vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng (từ ngày 1/7/2014 đến ngày 15/11/2022), với tổng diện tích đất lên tới 2.319,4 ha. Nhiều dự án tại tỉnh Đồng Nai bị thu hồi do chậm triển khai, chậm tiến độ sử dụng đất. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, qua quá trình rà soát các dự án trên địa bàn trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này ghi nhận có 34 dự án, công trình đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư chậm tiến độ thực hiện.

19/01/2023

DOC: Thay đổi nhân sự

17/01/2023

DOC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

DOC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (kèm theo Văn bản của ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

16/01/2023

DOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/01/2023

DOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

26/12/2022

DOC: Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022 bằng tiền

21/12/2022

DOC: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 450 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOC của CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: trong tháng 1 năm 2023
          - Nội dung xin ý kiến: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh
          - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5% ( 01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 12/01/2023 và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân/căn cước công dân. đợt 1 năm 2022

13/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOC của CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: trong tháng 1 năm 2023
          - Nội dung xin ý kiến: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh
          - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5% ( 01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 12/01/2023 và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân/căn cước công dân. đợt 1 năm 2022

30/11/2022

DOC: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

25/11/2022

DOC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

18/11/2022

DOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/11/2022

DOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/11/2022

DOC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022

07/10/2022

DOC: CBTT về thực hiện kiến nghị của thanh tra Bộ Tài Chính tại Công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai

07/10/2022

DOC: Công bố thông tin về thực hiện kiến nghị của thanh tra Bộ Tài chính tại Công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai

05/09/2022

DOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

DOC: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

27/07/2022

DOC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022