Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DP1: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/10/2022

DP1: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

DP1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP1 của CTCP Dược phẩm Trung Ương CPC1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 23/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần bắt đầu từ ngày 23/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/08/2022

DP1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/08/2022

DP1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

DP1: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền

02/08/2022

DP1: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/08/2022

DP1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

DP1: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

DP1: CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1,970,000 CP

07/07/2022

Người nhà lãnh đạo DP1 chi gần 34 tỷ đồng gom cổ phiếu

Tại CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (UPCoM: DP1), 2 người thân của ông Nguyễn Doãn Liêm - thành viên HĐQT - vừa mua tổng cộng 1.5 triệu cp. Giao dịch được thực hiện ngày 29/06.

06/07/2022

DP1: Lê Thị Kim Ánh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 1,000,000 CP

06/07/2022

DP1: Nguyễn Thành Lâm - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 470,000 CP

28/06/2022

Người nhà Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.9 triệu cp DP1

Từ ngày 29/06-27/07/2022, vì muốn tăng tỷ lệ nắm giữ, hàng loạt cổ đông - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (UPCoM: DP1) đăng ký mua thêm 1.9 triệu cp DP1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

28/06/2022

Dược phẩm CPC1 Hà Nội muốn rút cổ đông chiến lược tại DP1

CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UPCoM: DTP) đăng ký bán toàn bộ 1.97 triệu cp của CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (UPCoM: DP1) đang nắm giữ, với mục đích rút cổ đông chiến lược. Thời gian thực hiện giao dịch từ 28/06-27/07.

28/06/2022

DP1: Lê Thị Kim Ánh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

28/06/2022

DP1: Nguyễn Thành Lâm - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 900,000 CP

27/06/2022

DP1: CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,970,000 CP

23/06/2022

DP1: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Nam Thắng