Tin tức & sự kiện

13/02/2024

Năm thắng lợi của ngành dược

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DP2 - Doanh nghiệp lỗ 23,98 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DP2 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 13,73 tỷ đồng

16/08/2023

DP2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

25/07/2023

DP2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DP2 - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 9,18 tỷ đồng

20/07/2023

DP2: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023

20/07/2023

DP2: Báo cáo tài chính quý 2/2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 DP2 ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 3,13 tỷ đồng quý I.

27/04/2023

DP2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

TCT: Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 20/04/2023

18/04/2023

DP2: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch

14/04/2023

DP2: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

BCTC 2022 DP2 - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 24 tỷ đồng.

31/03/2023

DP2: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DP2

31/03/2023

DP2: Thông báo trạng thái chứng khoán cổ phiếu DP2

30/03/2023

DP2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2023

DP2: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2022

29/03/2023

DP2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/03/2023

DP2: Báo cáo tài chính năm 2022