Tin tức & sự kiện

09/09/2022

DP3: Nguyễn Đình Khái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 49,400 CP

12/08/2022

DP3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

DP3: Nguyễn Đình Khái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 70,000 CP

21/07/2022

DP3: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

DP3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

DP3: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, thành lập chi nhánh Cần Thơ, Quy chế kiểm toán nội bộ

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

29/04/2022

DP3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

DP3: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

DP3 lên kế hoạch lãi trước thuế 2022 giảm 36%

Theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (HNX: DP3) dự kiến doanh thu 2022 tăng trưởng so với năm trước nhưng lợi nhuận lại giảm tốc.

05/04/2022

DP3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

DP3: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP3 của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8 giờ thứ năm, ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3, nhà mày Nam Sơn, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 60%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán thống kê của Công ty, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

24/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 6,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP3 của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8 giờ thứ năm, ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3, nhà mày Nam Sơn, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 60%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán thống kê của Công ty, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

11/03/2022

DP3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

07/03/2022

Dược phẩm Trung ương 3 sắp tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%

HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (HNX: DP3) vừa thông qua Nghị quyết chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/03/2022.

07/03/2022

DP3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/02/2022

Ai là ông vua EPS trên thị trường chứng khoán Việt trong năm 2021?

Bảng xếp hạng EPS năm 2021 chứng kiến sự rời đi của nhiều cái tên từng chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng trong nhiều năm, như Bến xe Miền Tây (WCS), CTCP Thống Nhất (BAX)… Thay vào đó là những công ty mới được hưởng lợi từ môi trường mà đại dịch Covid-19 tạo ra. 

29/01/2022

DP3: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cục thuế Hải Phòng

22/01/2022

DP3: Báo cáo quản trị công ty năm 2021