Tin tức & sự kiện

26/07/2023

DPD chính thức giải thể, đổi tên thành Nông trường Cao su Đồng Phú Đắk Nông

Sau khi hoàn tất các thủ tục, CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) cuối cùng đã sáp nhập CTCP Cao su Đồng Phú – Đắk Nông (DPD) vào hệ thống với tên gọi mới là Nông trường Cao su Đồng Phú Đắk Nông.

26/07/2023

Cao su Đồng Phú Đắk Nông (DPD) giải thể, Cao su Đồng Phú (DPR) thành lập nông trường

27/03/2023

Cổ phiếu 1 công ty cao su hủy đăng ký chứng khoán trên VSD từ 24/03

Ngày 24/03/2023, toàn bộ 12 triệu cp DPD của CTCP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông đã chính thức hủy đăng ký chứng khoán trên hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

16/03/2023

Đồng Phú Đắk Nông sáp nhập vào Cao su Đồng Phú: Liệu tình hình kinh doanh có khả quan?

17/02/2023

DPD: Ngày đăng ký cuối cùng Hoán đổi cổ phiếu (Hoán đối cổ phiếu DPD của CTCP Cao su Đồng Phú – Đắk Nông với cổ phiếu DPR của CTCP Cao su Đồng Phú)

17/02/2023

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 314:100

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPD của CTCP Cao su Đồng Phú - ĐắK Nông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2023
     * Lý do và mục đích: Hoán đổi cổ phiếu (Hoán đối cổ phiếu DPD của CTCP Cao su Đồng Phú – Đắk Nông với cổ phiếu DPR của CTCP Cao su Đồng Phú)
           - Nội dung: - Tỷ lệ hoán đổi: 3,14 : 1 (Ngoại trừ cổ đông là Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, người sở hữu 3,14 cổ phiếu DPD được nhận 01 cổ phiếu DPR)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 10 cổ phiếu DPD, thì cổ đông A sẽ được nhận 10 : 3,14 = 3,18 cổ phiếu DPR. Sau khi làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 3 cổ phiếu DPR, phần lẻ 0,18 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
           - Nội dung: - Đối với chứng khoán đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:
+ Ngày hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 23/02/2023
+ Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 22/02/2023
           - Nội dung: + Bắt đầu từ ngày 23/02/2023, cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông (mã chứng khoán: DPD) không được thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán (trừ trường hợp chuyển quyền sở hữu do thanh toán các giao dịch tại ngày giao dịch cuối cùng tại Sở giao dịch chứng khoán) giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường;
           - Nội dung: + Bắt đầu từ ngày 24/02/2023, VSD không nhận ký gửi chứng khoán.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của DPD tại: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.

13/02/2023

DPD: Thông báo chốt danh sách về ngày cuối cùng để hoán đổi cổ phiếu

13/02/2023

DPD: Nghị quyết thông qua chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu

10/02/2023

DPD: Ngày 23/02/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Cao su Đồng Phú - ĐắK Nông

10/02/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

31/01/2023

DPD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

DPD: Báo cáo tài chính quý 4/2022

20/10/2022

DPD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

04/08/2022

DPD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

DPD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

DPD: Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế của BCTC quý 2/2022

26/07/2022

DPD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

DPD: Thông báo thông tin ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

24/06/2022

DPD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

DPD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông