Tin tức & sự kiện

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

14/07/2022

DPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lương Thị Thanh

08/07/2022

DPG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lương Thị Thanh

07/07/2022

DPG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

23/06/2022

DPG: Quyết định của HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh tại Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương như sau:

08/06/2022

DPG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

03/06/2022

Đạt Phương sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

CTCP Đạt Phương (HOSE: DPG) thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt vào ngày 16/06. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/06 và thanh toán vào 06/07.

02/06/2022

DPG: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

13/05/2022

DPG: Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

12/05/2022

Doanh nghiệp xây dựng làm ăn ra sao trong quý đầu năm 2022?

Nhóm doanh nghiệp xây dựng trên sàn chứng khoán đã tạo ra gần 4 ngàn tỷ đồng lãi ròng, tăng mạnh 73% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu gần như đi ngang, đạt gần 32 ngàn tỷ đồng.

09/05/2022

DPG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

09/05/2022

DPG: Bà Nguyễn Thị Việt Hà được bổ nhiệm giữ chức Thành viên BKS thay Ông Đoàn Văn Công

19/04/2022

DPG: Báo cáo thường niên năm 2021

19/04/2022

DPG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/04/2022

DPG: Quyết định của HĐQT về việc đổi tên các phòng chức năng thành các ban chức năng

06/04/2022

DPG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương như sau:

29/03/2022

DPG: Thông báo trúng thầu gói thầu số 10