Tin tức & sự kiện

27/01/2023

DRI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý 4/2022

27/01/2023

DRI: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

DRI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 DRI - Lợi nhuận giảm 21,97% trong 2022.

18/01/2023

DRI báo lãi ròng 2022 giảm gần 30% dù kết quả quý 4 khả quan

Dù kết quả quý 4 khả quan nhưng lợi nhuận cả năm 2022 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) vẫn không thể tăng trưởng so với năm 2021.

18/01/2023

DRI: Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 100,000 CP

03/01/2023

DRI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/12/2022

DRI: Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 100,000 CP

31/10/2022

Thị trường hạ nhiệt, doanh nghiệp cao su giảm lãi

Trong bối cảnh thị trường cao su thiên nhiên vẫn trên đà lao dốc, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất cao su trên sàn trong quý 3 đã ghi nhận mức sụt giảm đáng kể.

25/10/2022

DRI: CBTT Công văn của VSD điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán DRI

20/10/2022

DRI: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

14/10/2022

DRI: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

14/10/2022

DRI: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/10/2022

DRI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/09/2022

DRI: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

19/09/2022

DRI: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/09/2022

DRI: Công bố thông tin điều chỉnh Điều lệ

12/09/2022

DRI: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/09/2022

DRI: CBTT Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/08/2022

DRI: Nghị quyết Hội đồng quản trị