Tin tức & sự kiện

19/09/2022

DRI: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/09/2022

DRI: Công bố thông tin điều chỉnh Điều lệ

12/09/2022

DRI: CBTT Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/08/2022

DRI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

DRI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/08/2022

DRI: Giải trình bổ sung về chênh lệch lợi nhuận trên BCTC bán niên 2022 (đã xoát sét) của Công ty mẹ

19/08/2022

DRI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

19/08/2022

DRI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DRI của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 22/08/2022 đến ngày 12/09/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, số 59 Cao Thắng, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

04/08/2022

DRI: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/07/2022

DRI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DRI của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, số 59 Cao Thắng, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 04/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

16/07/2022

DRI báo lãi ròng quý 2 giảm sâu gần 90% do lỗ chênh lệch tỷ giá

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) ghi nhận lãi ròng quý 2 giảm 88% so với cùng kỳ năm trước, do lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 50 tỷ đồng dẫn đến chi phí tài chính tăng đột biến.

15/07/2022

DRI: Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 64,000 CP

14/07/2022

DRI: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

14/07/2022

DRI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC quý 2 năm 2022 của công ty mẹ và hợp nhất

14/07/2022

DRI: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

DRI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/07/2022

DRI: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

30/06/2022

DRI: Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 64,000 CP