Tin tức & sự kiện

21/09/2022

DSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

13/09/2022

DSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/09/2022

DSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/09/2022

Ủy viên HĐQT tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cp DSD

Ông Phạm Khắc Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP DHC Suối Đôi (UPCoM: DSD) đăng ký mua 1 triệu cp từ ngày 08/09-05/10/2022 để phục vụ nhu cầu đầu tư cá nhân.

06/09/2022

DSD: Phạm Khắc Dương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 1,000,000 CP

31/08/2022

Ủy viên HĐQT đã mua gần 1.5 triệu cp DSD

Ông Phạm Khắc Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP DHC Suối Đôi (UPCoM: DSD) đã mua gần 1.5 triệu cp trong tổng số 1.89 triệu cp đăng ký trong thời gian từ 25/07-24/08/2022 vì không đạt được thỏa thuận.

30/08/2022

DSD: Phạm Khắc Dương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 1,458,600 CP

25/08/2022

DSD: Trần Thị Mỹ - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đăng ký bán 300,000 CP

17/08/2022

DSD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

Lãnh đạo DSD muốn gom gần 2 triệu cp sau kết quả tích cực quý 2

Tại CTCP DHC Suối Đôi (UPCoM: DSD), ông Phạm Khắc Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc đăng ký mua 1.9 triệu cp từ ngày 28/07-24/08.

27/07/2022

DSD: Phạm Khắc Dương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 1,890,000 CP

22/07/2022

DSD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/06/2022

DSD: Bổ nhiệm Đỗ Hữu Hùng giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế Bà Nguyễn Thị Hà từ 21/06/2022

22/06/2022

DSD: Thay đổi nhân sự

15/06/2022

DSD: Vũ Văn Hường không còn là cổ đông lớn

14/06/2022

DSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2022

DSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/05/2022

Giao dịch lần đầu - 31,100,000 CP