Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DSD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

DSD: Thay đổi nhân sự

06/01/2023

DSD: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/11/2022

DSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

03/11/2022

DSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

DSD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/10/2022

DSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/10/2022

DSD: Phạm Khắc Dương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 159,400 CP

11/10/2022

DSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/09/2022

DSD: Trần Thị Mỹ - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã bán 231,300 CP

29/09/2022

DSD: Bà Lâm Thị Thảo thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc

29/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSD của CTCP DHC Suối Đôi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 01 ngày – dự kiến vào ngày 31/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
+ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

21/09/2022

DSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

13/09/2022

DSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/09/2022

DSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/09/2022

Ủy viên HĐQT tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cp DSD

Ông Phạm Khắc Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP DHC Suối Đôi (UPCoM: DSD) đăng ký mua 1 triệu cp từ ngày 08/09-05/10/2022 để phục vụ nhu cầu đầu tư cá nhân.

06/09/2022

DSD: Phạm Khắc Dương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 1,000,000 CP

31/08/2022

Ủy viên HĐQT đã mua gần 1.5 triệu cp DSD

Ông Phạm Khắc Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP DHC Suối Đôi (UPCoM: DSD) đã mua gần 1.5 triệu cp trong tổng số 1.89 triệu cp đăng ký trong thời gian từ 25/07-24/08/2022 vì không đạt được thỏa thuận.

30/08/2022

DSD: Phạm Khắc Dương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 1,458,600 CP

25/08/2022

DSD: Trần Thị Mỹ - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đăng ký bán 300,000 CP