Tin tức & sự kiện

29/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DSG - Doanh nghiệp lỗ 19,16 tỷ đồng.

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DSG - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 14,25 tỷ đồng

13/10/2023

DSG: Nghị quyết HĐQT Thông qua việc thay đổi, cử người đại diện phần vốn và tham gia HĐTV tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera

03/09/2023

Coolmate, Dat Bike và KiotViet tiềm năng nhất châu Á; Ví điện tử của Viettel Global, FPT Software ghi điểm; Gilimex khổ vì Amazon

09/08/2023

DSG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

09/08/2023

DSG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

02/08/2023

DSG: Báo cáo tài chính quý 2/2023

02/08/2023

DSG: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

31/07/2023

DSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DSG - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 9,52 tỷ đồng

27/06/2023

DSG: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính 2023

08/05/2023

DSG: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

DSG: Thay đổi người công bố thông tin

08/05/2023

BCTC 1/2023 DSG ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 5,62 tỷ đồng quý I.

27/04/2023

DSG: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

27/04/2023

DSG: Báo cáo tài chính quý 1/2023

26/04/2023

DSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

DSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

DSG: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

22/03/2023

DSG: Báo cáo thường niên 2022