Tin tức & sự kiện

22/09/2022

DTG: Về việc Ký hợp đồng Kiểm toán BCTC 2022

22/09/2022

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

DTG: Về việc chấp thuận hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của DTG

10/08/2022

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/08/2022

GEX chuyển nhượng 5.3 triệu cp PXL cho công ty con

Ngày 05/08, HĐQT CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng cổ phần của CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL) sang cho CTCP Hạ tầng Gelex (công ty con do Gelex nắm 92.88% vốn điều lệ).

08/08/2022

Bamboo Capital trở thành cổ đông lớn tại Dược phẩm Tipharco

Bamboo Capital vừa mua 1.3 triệu cp của CTCP Dược phẩm Tipharco (UPCoM: DTG) vào ngày 27/07.

05/08/2022

DTG: CTCP Bamboo Capital - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,327,000 CP

03/08/2022

DTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

DTG: CTCP Bamboo Capital - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,327,000 CP

14/07/2022

DTG: Công bố thông tin về việc tách phiếu biểu quyết của người có liên quan

12/07/2022

DTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/07/2022

DTG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hồ Thị Thùy Dung

06/07/2022

DTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

06/07/2022

BCG nhận chuyển nhượng hơn 21% vốn của Dược phẩm Tipharco

Ngày 05/07, HĐQT CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) đã thông qua nghị quyết góp vốn đầu tư vào CTCP Dược phẩm Tipharco (UPCoM: DTG).

28/06/2022

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn của DTG

Bà Hồ Thị Thùy Dung đã mua thành công 1 triệu cp của CTCP Dược phẩm Tipharco (UPCoM: DTG), trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 25/04/2022.

28/06/2022

DTG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Hồ Thị Thùy Dung

23/06/2022

DTG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Phương Hoa

15/06/2022

DTG: Về việc đính chính Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/06/2022

DTG muốn nâng vốn điều lệ lên 4 lần qua phát hành cổ phiếu

HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco (UPCoM: DTG) vừa thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 6/2022.

14/06/2022

DTG: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản