Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DTG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho người sở hữu

16/01/2023

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/01/2023

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/01/2023

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/01/2023

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/12/2022

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/10/2022

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/10/2022

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/10/2022

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/10/2022

DTG: CBTT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy

Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy.

22/09/2022

DTG: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2022

22/09/2022

DTG: Về việc Ký hợp đồng Kiểm toán BCTC 2022

22/09/2022

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

DTG: Về việc chấp thuận hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của DTG

10/08/2022

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/08/2022

GEX chuyển nhượng 5.3 triệu cp PXL cho công ty con

Ngày 05/08, HĐQT CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng cổ phần của CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL) sang cho CTCP Hạ tầng Gelex (công ty con do Gelex nắm 92.88% vốn điều lệ).

08/08/2022

Bamboo Capital trở thành cổ đông lớn tại Dược phẩm Tipharco

Bamboo Capital vừa mua 1.3 triệu cp của CTCP Dược phẩm Tipharco (UPCoM: DTG) vào ngày 27/07.

05/08/2022

DTG: CTCP Bamboo Capital - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,327,000 CP

02/08/2022

DTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

DTG: Hồ Thị Thùy Dung không còn là cổ đông lớn