Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 DTI - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

19/01/2023

DTI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

DTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/12/2022

Giao dịch bổ sung - 576,000 CP

11/11/2022

Một doanh nghiệp vừa huy động 100 tỷ đồng trái phiếu vừa vay ngân hàng 100 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Đức Trung (UPCoM: DTI) mới đây công bố huy động thành công 100 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 04/11, đáo hạn vào ngày 04/11/2023.

07/11/2022

DTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/11/2022

DTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/10/2022

DTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/10/2022

DTI: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/10/2022

DTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

DTI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

DTI: Công bố Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

01/08/2022

DTI: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/07/2022

DTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

DTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2022

DTI: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính

08/07/2022

DTI: Bà Trần Thị Thanh Nhàn được bầu giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

06/07/2022

DTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

DTI: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Điều lệ công ty sửa đổi ngày 29/06/2022

01/07/2022

DTI: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS