Tin tức & sự kiện

15/11/2022

DTK: CBTT về việc chấm dứt Giao dịch tài trợ vốn đối với Dự án NMNĐ Na Dương II

02/11/2022

Vinacomin Power ghi nhận lãi ròng quý 3 tăng 34%

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2022, Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP (Vinacomin Power HNX: DTK) ghi nhận doanh thu giảm 21% nhưng lãi ròng vẫn tăng 34%, đạt 177 tỷ đồng.

01/11/2022

DTK: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

DTK: Báo cáo tài chính quý 3/2022

20/10/2022

DTK: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Thế Hồng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty

06/09/2022

DTK: CBTT: Giải trình bổ sung số liệu BCTC 6 tháng đầu năm 2022 sau kiểm toán.

06/09/2022

DTK: Giải trình bổ sung số liệu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 sau kiểm toán

31/08/2022

DTK: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

DTK: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

DTK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

DTK: Giải trình bổ sung số liệu báo cáo tài chính quý II năm 2022

01/08/2022

DTK: CBTT Giải trình bổ sung số liệu BCTC Quý II năm 2022.

01/08/2022

DTK: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

DTK: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

DTK: Bổ nhiệm Bà Lưu Thị Minh Thanh giữ chức vụ Kế Toán Trưởng

15/07/2022

DTK: CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2022.

15/07/2022

DTK: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

DTK: Công bố thông tin về việc hủy thầu Gói thầu EPC - Dự án NMNĐ Na Dương II

28/06/2022

DTK: CBTT về việc hủy thầu Gói thầu EPC - Dự án NMNĐ Na Dương II.

13/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTK của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban kế toán tài chính Tổng Công ty Điện lực TKV, địa chỉ: 78 Duy Tân, tầng 2 tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần kể từ ngày 28/06/2022. Người đến nhận cổ tức phải mang theo Giấy CMTND/Thẻ căn cước (trường hợp cổ đông nào không đến nhận trực tiếp cổ tức phải có Giấy ủy quyền theo đúng mẫu quy định của Pháp luật hiện hành).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.