Tin tức & sự kiện

06/09/2022

DTK: CBTT: Giải trình bổ sung số liệu BCTC 6 tháng đầu năm 2022 sau kiểm toán.

31/08/2022

DTK: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

DTK: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

DTK: Thay đổi nhân sự

15/07/2022

DTK: CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2022.

28/06/2022

DTK: CBTT về việc hủy thầu Gói thầu EPC - Dự án NMNĐ Na Dương II.

13/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTK của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban kế toán tài chính Tổng Công ty Điện lực TKV, địa chỉ: 78 Duy Tân, tầng 2 tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần kể từ ngày 28/06/2022. Người đến nhận cổ tức phải mang theo Giấy CMTND/Thẻ căn cước (trường hợp cổ đông nào không đến nhận trực tiếp cổ tức phải có Giấy ủy quyền theo đúng mẫu quy định của Pháp luật hiện hành).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/05/2022

DTK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2022

DTK: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

25/05/2022

DTK: CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2021.

12/05/2022

DTK: Thay đổi nhân sự

07/05/2022

DTK: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

DTK: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

Vì sao doanh nghiệp ngành điện “dè dặt” khi đặt kế hoạch 2022?

Dự báo tình hình quốc tế, trong nước năm 2022 vẫn có những thuận lợi, cơ hội cho ngành điện. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức đang chiếm phần nhiều hơn. Dịch COVID-19, kinh tế thế giới chưa hồi phục hoàn toàn, sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút là những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, rủi ro lạm phát gia tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu cũng là những nguy cơ luôn tiềm ẩn. Tuy vậy, vẫn có những doanh nghiệp phấn đấu tăng trưởng lợi nhuận.

22/04/2022

DTK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2022

DTK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

DTK: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

DTK: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

08/04/2022

DTK: Báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

DTK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông