Tin tức & sự kiện

16/02/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền sau Tết 2024 của 12 doanh nghiệp, cao nhất 35%

10/10/2023

DTV: CTCP Galax không còn là cổ đông lớn

10/10/2023

DTV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Galax NH

31/08/2023

DTV: Thay đổi nhân sự

17/07/2023

DTV: Thay đổi nhân sự

14/07/2023

DTV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

DTV: CBTT về việc Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ( EY)

19/05/2023

DTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/04/2023

DTV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/04/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTV của CTCP Phát triển điện Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Phát Triển Điện Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 18/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông.đợt 2 năm 2022

21/04/2023

BCTC 2022 DTV - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 10,04% so với cùng kỳ, đạt 28 tỷ đồng.

19/04/2023

DTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/04/2023

DTV: Báo cáo thường niên 2022

21/03/2023

DTV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/03/2023

DTV: Báo cáo tài chính năm 2022

27/02/2023

DTV đặt mục tiêu lãi trước thuế 2023 hơn 36 tỷ đồng, cổ tức 20%

CTCP Phát triển Điện Trà Vinh (UPCoM: DTV) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 17/03 tới tại TP Trà Vinh.

24/02/2023

DTV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTV của CTCP Phát triển điện Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 17/03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9,TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
          - Nội dung họp: Nội dung họp và tài liệu sẽ công bố sau trên website: www.diennongthontv.com.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Phát Triển Điện Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/04/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/02/2023

DTV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

10/02/2023

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTV của CTCP Phát triển điện Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 17/03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9,TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
          - Nội dung họp: Nội dung họp và tài liệu sẽ công bố sau trên website: www.diennongthontv.com.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Phát Triển Điện Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/04/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.