Tin tức & sự kiện

03/01/2023

DVC: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

14/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DVC của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, phòng 115-118, tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng kể từ ngày 05/01/2023 (vào giờ làm việc hành chính) và xuất trình chứng minh thư nhân dân. Đối với các cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu download tại www.dichvucang.com gửi về địa chỉ: Phòng tài chính kế toán, phòng 115-118, tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1,
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng, điện thoại: 02253 827 970; Fax: 02253 827 975 (Lưu ý: không chuyển khoản qua tài khoản người khác). đợt 1 năm 2022

08/12/2022

DVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02/12/2022

DVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/10/2022

DVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/10/2022

DVC: Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 700,000 CP

19/09/2022

DVC: Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 700,000 CP

26/07/2022

DVC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/04/2022

DVC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

DVC: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

DVC: Báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

DVC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

01/04/2022

DVC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

DVC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

DVC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DVC của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ 21/04/2022 đến 30/05/2022 (phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh COVID – 19). Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau trong Thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 2, Nhà hàng Cảng, số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ thông báo sau)

17/02/2022

DVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/02/2022

DVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/01/2022

DVC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

06/01/2022

DVC: Thông báo chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh