Tin tức & sự kiện

17/01/2023

DXL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/01/2023

DXL: Đậu Trường Sinh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 150,000 CP

19/12/2022

DXL: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

23/11/2022

DXL: Nguyễn Thị Xoan không còn là cổ đông lớn

06/09/2022

DXL: Đậu Trường Sinh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

11/08/2022

Chủ tịch HĐQT gom vào gần 20% vốn tại DXL

Bà Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (UPCoM: DXL) mua 784,301 cp từ ngày 04-05/8.

09/08/2022

DXL: Công ty TNHH Thảo Viên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đã bán 784,301 CP

09/08/2022

DXL: Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 784,301 CP

03/08/2022

DXL: Công ty TNHH Thảo Viên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 784,301 CP

03/08/2022

DXL: Đậu Trường Sinh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 290,042 CP

03/08/2022

DXL: Công ty TNHH Thảo Viên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

06/07/2022

DXL: Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 784,301 CP

29/06/2022

DXL: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

27/06/2022

DXL: Công ty TNHH Thảo Viên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 784,301 CP

21/06/2022

DXL: Bổ nhiệm Bà Bế Thị Thu Hương giữ chức vụ Thành viên BKS

21/06/2022

DXL: Bà Nguyễn Mai Thương bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên BKS

20/06/2022

DXL: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Thảo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 10/06/2022

20/06/2022

DXL: Bổ nhiệm Bà Vũ Mộng Nương giữ chức danh Thành viên HĐQT từ 10/06/2022

20/06/2022

DXL: Ông Đậu Trường Sinh được bổ nhiệm vào chức danh Thành viên HĐQT

20/06/2022

DXL: Bổ nhiệm Bà Đỗ Thu Huyền giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027