Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 EIN - Một năm đi lùi.

18/01/2023

EIN: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

EIN: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

18/01/2023

EIN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

22/11/2022

EIN: Thay đổi nhân sự

01/11/2022

EIN: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

EIN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/10/2022

EIN: CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 1,409,700 CP

27/10/2022

EIN: CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1,500,000 CP

27/09/2022

EIN: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

23/09/2022

EIN: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

12/09/2022

EIN: Bà Hoàng Thị Thu Lài thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

05/09/2022

EIN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

EIN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

EIN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

EIN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

EIN: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

19/07/2022

EIN: Bà Lê Ngọc Quỳnh được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

14/07/2022

EIN: Ông Lã Quang Bình được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

14/07/2022

EIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị