Tin tức & sự kiện

19/07/2022

FHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/04/2022

FHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

FHN: Công bố thông tin về Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/03/2022

FHN: Báo cáo thường niên 2021

09/03/2022

Vihafood nói gì về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán?

Theo BCTC kiểm toán 2021, CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội (Vihafood, UPCoM: FHN) ghi nhận lãi ròng lao dốc 86% so với năm trước. Đáng chú ý, kiểm toán còn đưa ra ý kiến ngoại trừ về vấn đề giá trị các bất động sản và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất.

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHN của CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15 đến 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
          - Nội dung họp: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty thông báo sau theo thư mời Đại hội

08/03/2022

FHN: Báo cáo tài chính năm 2021

24/02/2022

FHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/02/2022

FHN: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/02/2022

FHN: Quyết định của HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

17/02/2022

FHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/01/2022

FHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

14/12/2021

FHN: Công bố thông tin chấm dứt hoạt động Chi nhánh

16/10/2021

FHN: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

27/07/2021

FHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

04/06/2021

FHN: Thay đổi nhân sự

19/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHN của CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực – Thực phẩm Hà Nội, địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt đầu từ ngày 01/06/2021 (các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

04/05/2021

FHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/04/2021

FHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/04/2021

FHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021