Tin tức & sự kiện

25/09/2023

FHN: Thay đổi nhân sự

28/07/2023

Chứng khoán Mỹ đứt mạch 13 phiên tăng liên tiếp, châu Âu đi lên

18/07/2023

FHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/06/2023

FHN: Thay đổi nhân sự

28/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHN của CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng), trong đó:
+ Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: 3%/cổ phiếu;
+ Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: 3%/cổ phiếu.
          - Thời gian thực hiện: 01/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực – Thực phẩm Hà Nội, địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 01/06/2023 (các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

28/04/2023

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHN của CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng), trong đó:
+ Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: 3%/cổ phiếu;
+ Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: 3%/cổ phiếu.
          - Thời gian thực hiện: 01/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực – Thực phẩm Hà Nội, địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 01/06/2023 (các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

28/04/2023

FHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/04/2023

FHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/03/2023

FHN: CBTT về thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2023

15/03/2023

FHN: Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh

14/03/2023

FHN: Giải trình nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và phương án khắc phục

06/03/2023

BCTC 2022 FHN - Lợi nhuận bứt phá gấp 6 lần so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

06/03/2023

Có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, cổ phiếu FHN vào diện cảnh báo

06/03/2023

FHN: Thông báo về trạng thái chứng khoán

06/03/2023

FHN: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

02/03/2023

FHN: Công bố thông tin về Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022

02/03/2023

FHN: Báo cáo thường niên 2022

01/03/2023

FHN: Báo cáo tài chính năm 2022

09/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHN của CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10 đến 15/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
          - Nội dung họp: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty thông báo sau theo thư mời dự Đại hội

08/02/2023

FHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023