Tin tức & sự kiện

16/01/2023

FHN: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

16/01/2023

FHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

23/11/2022

FHN: Công bố thông tin về giải trình lợi nhuận tăng thêm tại thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

28/10/2022

FHN: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Sửu giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty

03/10/2022

FHN: Bổ nhiệm lại Ông Trần Hữu Hạnh giữ chức vụ Giám Đốc Công ty

19/07/2022

FHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/04/2022

FHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/03/2022

FHN: Công bố thông tin về Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/03/2022

FHN: Công bố thông tin về Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

FHN: Báo cáo thường niên 2021

09/03/2022

Vihafood nói gì về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán?

Theo BCTC kiểm toán 2021, CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội (Vihafood, UPCoM: FHN) ghi nhận lãi ròng lao dốc 86% so với năm trước. Đáng chú ý, kiểm toán còn đưa ra ý kiến ngoại trừ về vấn đề giá trị các bất động sản và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất.

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHN của CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15 đến 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
          - Nội dung họp: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty thông báo sau theo thư mời Đại hội

08/03/2022

FHN: Báo cáo tài chính năm 2021

24/02/2022

FHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/02/2022

FHN: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/02/2022

FHN: Quyết định của HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

16/02/2022

FHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/01/2022

FHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

14/12/2021

FHN: Công bố thông tin chấm dứt hoạt động Chi nhánh

15/10/2021

FHN: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế