Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 FHS - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,8 lần so với cùng kỳ, đạt 19,18 tỷ đồng.

17/10/2023

Doanh nghiệp sách bội thu mùa tựu trường

17/10/2023

BCTC Quý 3/2023 FHS - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 14,79 tỷ đồng, giảm 21,18% so với cùng kỳ.

16/10/2023

Chuỗi nhà sách lớn nhất miền Nam gửi 460 tỷ vào ngân hàng lấy lãi

13/10/2023

Sở hữu chuỗi nhà sách lớn nhất cả nước, Fahasa đạt 15 tỷ doanh thu mỗi ngày

13/10/2023

FHS: Giải trình báo cáo tài chính Quý 3/2023 (Công ty Mẹ)

13/10/2023

Fahasa ghi nhận lãi sau thuế quý 3 giảm 22%

BCTC cho thấy CTCP Phát hành Sách TPHCM (Fahasa, UPCoM: FHS) chỉ lãi sau thuế hơn 14 tỷ đồng trong quý 3/2023, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

26/09/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/9

25/09/2023

FHS: Phạm Nam Thắng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 120,000 CP

12/09/2023

FHS: Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/08/2023

FHS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/08/2023

FHS: Giải trình lợi nhuận BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 tăng trên 10%

14/08/2023

FHS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

09/08/2023

FHS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

04/08/2023

FHS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

FHS: Giải trình báo cáo tài chính Quý 2/2023 (Công ty Mẹ)

27/07/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHS của CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu tương đương 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: dự kiến 17/08/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Hội đồng quản trị CTCP Phát hành sách TP.Hồ Chí Minh-FAHASA tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách TP.Hồ Chí Minh- Fahasa (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12) trên cơ sở ghi nhận việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh.
          - Địa điểm thực hiện: cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về trụ sở CTCP Phát hành sách TP.Hồ Chí Minh-FAHASA.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6% (600 đồng/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 23/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở CTCP Phát hành sách TP.Hồ Chí Minh-FAHASA, địa điểm: số 60-62 Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM, trong các ngày làm việc từ 8h00 đến 16h30 bắt đầu từ ngày 23/08/2023. Cổ đông khi nhận cổ tức đề nghị xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu đối với cổ đông cá nhân. Giấy giới thiệu người đến nhận cổ tức có chữ ký Người đại diện pháp luật đối với cổ đông là tổ chức và người nhận cổ tức xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu. đợt 1 năm 2023

27/07/2023

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHS của CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu tương đương 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: dự kiến 17/08/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Hội đồng quản trị CTCP Phát hành sách TP.Hồ Chí Minh-FAHASA tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách TP.Hồ Chí Minh- Fahasa (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12) trên cơ sở ghi nhận việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh.
          - Địa điểm thực hiện: cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về trụ sở CTCP Phát hành sách TP.Hồ Chí Minh-FAHASA.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6% (600 đồng/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 23/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở CTCP Phát hành sách TP.Hồ Chí Minh-FAHASA, địa điểm: số 60-62 Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM, trong các ngày làm việc từ 8h00 đến 16h30 bắt đầu từ ngày 23/08/2023. Cổ đông khi nhận cổ tức đề nghị xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu đối với cổ đông cá nhân. Giấy giới thiệu người đến nhận cổ tức có chữ ký Người đại diện pháp luật đối với cổ đông là tổ chức và người nhận cổ tức xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu. đợt 1 năm 2023

27/07/2023

FHS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2023

FHS: Giải trình báo cáo tài chính Quý 2/2023 (Báo cáo Hợp nhất)