Tin tức & sự kiện

31/10/2022

FHS: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

FHS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/09/2022

FHS: Giải trình Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 so với 6 tháng năm trước

25/08/2022

FHS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

25/08/2022

FHS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

24/08/2022

Nhà sách Fahasa báo lãi đậm nửa đầu năm 2022

CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (Fahasa, UPCoM: FHS) ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt lợi nhuận hơn 12.3 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2021.

11/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHS của CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở CTCP Phát hành sách TP.Hồ Chí Minh-FAHASA, địa điểm: số 60-62 Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM, trong các ngày làm việc từ 8h00 đến 16h30, thời gian chi trả kể từ ngày 22/08/2022
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

02/08/2022

FHS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

02/08/2022

FHS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

FHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

FHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

FHS: Thông báo chốt ngày tạm ứng cổ tức Năm 2022

01/08/2022

FHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/07/2022

FHS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

FHS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

FHS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/05/2022

FHS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

FHS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

18/05/2022

FHS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHS của CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 16/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung:
+ Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Báo cáo của HĐQT năm 2021;
+ Báo cáo của BKS năm 2021;
+ Kế hoạch năm 2022;
+ Các vấn đề khác theo thẩm quyền.