Tin tức & sự kiện

23/09/2022

FIR: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan

23/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (mã CK: FIR) như sau:

19/09/2022

FIR: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Uỷ ban kiểm toán

19/09/2022

FIR: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán kèm Quy chế

13/09/2022

FIR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/09/2022

Cổ đông lớn FIR bán ra 1 triệu cp

Ông Nguyễn Hào Hiệp đã bán 1 triệu cp của CTCP Địa ốc First Real (HOSE: FIR) vào ngày 06/09/2022 với lý do cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư.

09/09/2022

FIR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Hào Hiệp

06/09/2022

FIR: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/09/2022

FIR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

23/08/2022

FIR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Anh Tuấn

16/08/2022

FIR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hà Thân Thúc Luân

10/08/2022

FIR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Anh Tuấn

03/08/2022

FIR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với cùng kỳ năm 2021

29/07/2022

FIR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022

FIR: Điều lệ công ty

18/07/2022

FIR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hà Thân Thúc Luân

15/07/2022

Giao dịch bổ sung - 17,428,129 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Địa ốc First Real như sau:

13/07/2022

FIR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Anh Tuấn

11/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 17,575,151 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Địa ốc First Real được thay đổi niêm yết với nội dung như sau: