Tin tức & sự kiện

15/12/2023

Toyota tiếp tục hỗ trợ nhà cung cấp Việt gia nhập chuỗi cung ứng ngành ô tô

02/10/2023

FT1: Thay đổi nhân sự

02/10/2023

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2023

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2023

FT1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/08/2023

FT1: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022

28/08/2023

FT1: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/08/2023

FT1: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

17/08/2023

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/08/2023

Điều gì sắp diễn ra với chứng khoán?

10/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 4,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 09/2023 (dự kiến 13/09/2023)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng người quản lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại.
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.năm 2022

10/08/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 09/2023 (dự kiến 13/09/2023)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng người quản lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại.
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.năm 2022

09/08/2023

FT1: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

07/08/2023

Phụ tùng máy số 1 (FT1) chia cổ tức 40% bằng tiền mặt

31/07/2023

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

FT1: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/07/2023

FT1: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022.

31/07/2023

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2023

FT1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

07/07/2023

FT1: Thay đổi nhân sự