Tin tức & sự kiện

30/08/2022

FTM: Giải trình ý kiến kiểm toán trên báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét

19/08/2022

FTM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

FTM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2022

FTM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/07/2022

FTM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/06/2022

FTM: CBTT ko đủ điều kiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

06/06/2022

FTM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/06/2022

FTM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTM của CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)
          - Nội dung họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp.

26/05/2022

FTM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/05/2022

Giao dịch lần đầu - 50,000,000 CP

13/05/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân như sau:

13/05/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân như sau:

12/05/2022

FTM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch hợp tác cùng CTCP Tập đoàn Đại Cường

12/05/2022

FTM: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

11/05/2022

Doanh nghiệp dệt may khởi động thuận lợi trong quý 1

Ngành dệt may quý đầu năm 2022 đã có những dấu hiệu khởi sắc nhờ doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội từ thị trường xuất khẩu và đơn hàng phục hồi.

06/05/2022

FTM: Lỗ lũy kế gần 466 tỷ đồng, “tạm biệt” sàn HOSE trong tháng 5

Lỗ chất chồng lỗ 13 quý liên tiếp đã nâng tổng lỗ lũy kế của CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (HOSE: FTM) cán mốc 466 tỷ đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu này sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE kể từ ngày 16/05/2022.

21/04/2022

FTM: Báo cáo thường niên năm 2021

19/04/2022

FTM: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu