Tin tức & sự kiện

01/03/2024

Dòng tiền chuyển hướng qua cổ phiếu vừa và nhỏ, VN-Index tiếp tục tiến bước

25/10/2023

BCTC Quý 3/2023 FTM - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 174,7 tỷ đồng

21/08/2023

FTM: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

21/08/2023

FTM: Thông báo về trạng thái chứng khoán

18/08/2023

FTM: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên 2023

16/08/2023

FTM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

FTM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/08/2023

FTM: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

02/08/2023

FTM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2023

FTM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

FTM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/07/2023

BCTC Quý 2/2023 FTM - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 99,01 tỷ đồng

21/07/2023

FTM: Báo cáo tài chính quý 2/2023

03/07/2023

FTM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/06/2023

VN-Index lên đỉnh 9 tháng, hàng trăm cổ phiếu vẫn ngụp lặn ở mức giá "trà đá"

27/06/2023

Nhiều cá nhân bị khởi tố hình sự vì lừa đảo, thao túng thị trường chứng khoán, đã có trường hợp tù chung thân

26/06/2023

FTM: Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tổ chức

26/06/2023

FTM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/06/2023

Lãi suất điều hành giảm, tiền đổ mạnh vào chứng khoán

07/06/2023

FTM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông