Tin tức & sự kiện

23/05/2022

G20: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

11/11/2021

G20: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

11/11/2021

G20: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

29/10/2021

G20: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2021

G20: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23/07/2021

G20: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/07/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu G20 của CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (do đến nay đã hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 nên Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/08/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Theo thông báo trong thư mời họp

29/06/2021

G20: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (do đến nay đã hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 nên Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

29/06/2021

G20: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (do đến nay đã hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 nên Công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

25/06/2021

G20: Nghị quyết HĐQT

25/06/2021

G20: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2021

G20: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2021

G20: Nghị quyết HĐQT

28/05/2021

G20: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

10/03/2021

G20: Thông báo thay đổi thông tin liên lạc của người đại diện theo pháp luật đồng thời là người phụ trách CBTT

12/10/2020

G20: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020

13/08/2020

G20: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

27/05/2020

G20: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

16/04/2020

Các quốc gia G20 đã chi 3.5% GDP để chống đại dịch

Sau khi tính toán tất cả các biện pháp được áp dụng tới ngày 08/04, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết các nền kinh tế G20 đã thực hiện các biện pháp thu chi tương đương 3.5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nhằm ứng phó với đại dịch virus corona.

16/08/2019

G20: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (MCK: G20)