Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 GAB - Một năm đi lùi.

18/01/2023

Công ty khai khoáng và quản lý tài sản FLC (GAB) chính thức có Chủ tịch mới

CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (GAB) vừa công bố biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ. Nợ phải trả giảm gần 50 tỷ xuống còn hơn 80 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) quyết định chuyển cổ phiếu GAB từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 5/1/2023.

09/01/2023

GAB: Danh sách liên quan đến ứng viên Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

05/01/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Kiểm soát và hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC  từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát như sau:

04/01/2023

GAB: CBTT các công văn, quyết định, thông báo của HOSE và công văn giải trình, biện pháp khắc phục của công ty

29/12/2022

GAB bị kiểm soát vì trắng thanh khoản trong 9 tháng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) quyết định chuyển cổ phiếu của CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (HOSE: GAB) từ diện cảnh báo sang kiểm soát từ ngày 05/01/2023.

28/12/2022

GAB: Quyết định về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát

28/12/2022

GAB: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát

26/12/2022

GAB: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 3

23/12/2022

GAB: Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 không đủ điều kiện tiến hành

30/11/2022

GAB: Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 và link tài liệu

23/11/2022

GAB: Thông báo kết quả cuộc họp ĐHĐCĐBT năm 2022 lần thứ nhất

02/11/2022

GAB: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

21/10/2022

GAB: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

20/10/2022

GAB: Giải trình nguyên nhân lỗ trên BCTC quý 3/2022

12/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC như sau:

05/10/2022

GAB: Công văn giải trình diện cảnh báo và hạn chế giao dịch

05/10/2022

GAB: Bị cảnh báo

05/10/2022

GAB: Be designated

30/09/2022

GAB: Quyết định về việc chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch