Tin tức & sự kiện

26/09/2022

GAB: BOD resolution on holding EGM 2022

23/09/2022

GAB: Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

22/09/2022

GAB: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

22/09/2022

Chủ tịch GAB xin từ nhiệm

Ngày 21/09/2022, CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HOSE: GAB) nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Công.

22/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (mã CK:GAB) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 22/09/2022 như sau:

21/09/2022

GAB: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT

21/09/2022

GAB nói gì khi cổ phiếu bị chuyển sang diện kiểm soát?

Sau khi cổ phiếu bị chuyển từ diện cảnh báo sang kiểm soát từ ngày 22/09/2022, CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HOSE: GAB) đã có văn bản giải trình nguyên nhân cũng như hướng khắc phục.

20/09/2022

GAB: Giải trình nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán diện kiểm soát

16/09/2022

GAB: Quyết định về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

16/09/2022

GAB: Thông báo về việc xử lí vi phạm đối với cổ phiếu

15/09/2022

Thêm 3 cổ phiếu họ FLC bị đưa vào diện cảnh báo

Do vi phạm quy định công bố thông tin, AMD, ART và KLF là ba cổ phiếu tiếp theo của “họ FLC” tiếp tục bị xử lý.

09/09/2022

GAB vẫn chưa thể tìm được đơn vị kiểm toán 

Sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 09/09, CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HOSE: GAB) đã có văn bản giải trình cũng như hướng khắc phục.

09/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (mã CK: GAB) vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/09/2022 như sau:

08/09/2022

GAB: Giải trình nguyên nhân biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo

05/09/2022

GAB bị đưa vào diện cảnh báo

Trong bối cảnh các cổ phiếu “họ FLC” lần lượt “gặp hạn” do vi phạm quy định công bố thông tin, cổ phiếu của CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HOSE: GAB) cũng không ngoại lệ khi bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 09/09.

31/08/2022

GAB: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

31/08/2022

GAB: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

26/08/2022

GAB: Thông báo công văn của UBCKNN về việc thực hiện BCTC soát xét bán niên 2022 của GAB

24/08/2022

Cố phiếu GAB bị cắt margin từ 23/08

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) ngày 23/08 thông báo bổ sung cổ phiếu của CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (FLC GAB, HOSE: GAB) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

17/08/2022

GAB: Nhắc nhở chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2022