Tin tức & sự kiện

03/01/2023

GCB: Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

03/01/2023

GCB: Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

22/12/2022

GCB: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hoàng Anh

22/12/2022

GCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/12/2022

GCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/11/2022

GCB: Thông qua Đầu tư Tòa nhà văn phòng hỗn hợp tại lô đất số 349-351 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

12/10/2022

GCB: Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh

23/09/2022

Petec muốn thoái hết vốn tại GCB

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Petec, UPCoM: PEG) sẽ tiến hành đấu giá lô cổ phần gồm toàn bộ 1.27 triệu cp đang sở hữu tại CTCP Petec Bình Định (UPCoM: GCB).

05/09/2022

GCB: Quyết định về việc tăng số lượng con dấu của Công ty từ 01 thành 02 con dấu

09/08/2022

GCB: Bổ nhiệm Ông Lê Quang Huy giữ chức vụ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

01/08/2022

GCB: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh

26/07/2022

GCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

GCB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/07/2022

GCB: Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14. ngày 05/7/2022)

07/07/2022

GCB: Bổ nhiệm Ông Lương Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Tăng Vũ Giang từ 01/07/2022

06/07/2022

GCB: Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Tăng Vũ Giang

06/07/2022

GCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

GCB: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/07/2022

GCB: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

29/06/2022

GCB: Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định