Tin tức & sự kiện

03/02/2023

GDT: Quyết định của HĐQT về việc chốt DSCĐ họp ĐHCĐTN năm tài chính 2022

02/02/2023

BCTC 4/2022 GDT - Lợi nhuận tăng 13,75% trong năm 2022.

30/01/2023

GDT: Giải trình thay đổi LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

09/01/2023

GDT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt cuối năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã CK: GDT) như sau:

05/01/2023

GDT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB - Phạm Anh Huấn

30/12/2022

GDT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt cuối năm 2021

26/12/2022

GDT: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

26/12/2022

GDT: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2021

16/12/2022

GDT: Báo cáo ngày trở thành CĐL America LLC

14/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã CK: GDT) như sau:

07/12/2022

GDT: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

06/12/2022

GDT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 27

01/12/2022

GDT: Quyết định của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

01/12/2022

GDT: Thông báo ngày ĐKCC để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

01/12/2022

GDT: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh

29/11/2022

GDT: CBTT đính chính Biên bản họp và NQĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính năm 2021

25/11/2022

GDT: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

07/11/2022

GDT: Nghị quyết HĐQT về trình tự phát hành cổ phiếu

20/10/2022

GDT: BCTC quý 3 năm 2022