Tin tức & sự kiện

27/09/2022

GDT: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngân hàng VCB

23/08/2022

GDT: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND

23/08/2022

GDT: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

17/08/2022

GDT: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của GDT

15/08/2022

GDT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

05/08/2022

GDT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

03/08/2022

GDT: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề kinh doanh)

02/08/2022

GDT: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2021

28/07/2022

GDT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

13/06/2022

Đầu tư vào ACG, GDT và BSR có khả quan?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị mua ACG do sắp triển khai nhiều dự án mới; mua, nắm giữ trung và dài hạn GDT nhờ vào triển vọng gia tăng các đơn đặt hàng trong thời gian tới; mua BSR vì xu hướng tăng của giá xăng dầu thế giới.

01/06/2022

GDT: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/05/2022

GDT: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành như sau:

10/05/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo  ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành như sau:

06/05/2022

GDT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

04/05/2022

Cổ phiếu ngành gỗ liệu có hấp dẫn?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị nâng giá mục tiêu GDT nhờ kết quả kinh doanh các quý sắp tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ kết quả quý 1 vững chắc; khả quan với ACG do doanh thu nội địa được hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường bất động sản nhà ở; hạ giá mục tiêu PTB do tỷ lệ đòn bẩy đang ở mức cao.

29/04/2022

GDT: Thông báo ngày ĐKCC để chia trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt

28/04/2022

GDT: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/04/2022

GDT: Quyết định của HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2021 và góp vốn vào công ty con

23/04/2022

GDT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành