Tin tức & sự kiện

22/09/2022

GEE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/09/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

GEE: Quyết định mua lại trái phiếu trước hạn

29/08/2022

GEE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

GEE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

11/07/2022

GEE: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

28/06/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/06/2022

GEE: Công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh trở thành công ty con của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex kể từ ngày 10/06/2022

14/06/2022

GEE: CBTT về việc Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh trở thành công ty con của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex kể từ ngày 10/06/2022.

08/06/2022

GEE: Nguyễn Trọng Trung - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 300,000 CP

07/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GEE của CTCP Thiết bị Điện Gelex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex – địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, các giấy tờ khác (nếu có) theo hướng dẫn của Công ty.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/06/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2022

GEE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/06/2022

GEE: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán GEE

27/05/2022

GEE: CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021

27/05/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2022

GEE: CBTT về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

10/05/2022

GEE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/05/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị