Tin tức & sự kiện

04/01/2023

GEE: Thông báo chào mua công khai cổ phiếu THI

04/01/2023

GEE: Thông báo chào mua công khai cổ phiếu CAV

03/01/2023

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/12/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/12/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/12/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/12/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/12/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GEE của CTCP Điện lực Gelex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Điện lực Gelex – địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, các giấy tờ khác (nếu có) theo hướng dẫn của Công ty. đợt 1 năm 2022

02/12/2022

GEE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/11/2022

GEE sắp chi 300 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 

CTCP Thiết bị điện Gelex (UPCoM: GEE) vừa thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/12/2022.

28/11/2022

GEE: CBTT giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất

28/11/2022

GEE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền

28/11/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/11/2022

GEE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/11/2022

GEE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/11/2022

GEE: Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/11/2022

GEE: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/11/2022

Một công ty thuộc nhóm Gelex sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 30% (1 cp được nhận về 3,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/11/2022.

31/10/2022

GEE: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)