Tin tức & sự kiện

26/08/2022

Vi phạm công bố thông tin, Ô tô Giải Phóng bị phạt 170 triệu đồng

Ngày 23/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Ô tô Giải Phóng (UPCoM: GGG).

28/07/2022

GGG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

GGG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

GGG: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

21/03/2022

GGG: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

GGG: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GGG của CTCP Ô tô Giải Phóng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng sẽ có thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

14/03/2022

GGG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

GGG: TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2022

09/09/2021

GGG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

19/08/2021

GGG: Thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

17/08/2021

GGG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/07/2021

GGG: Thông báo về việc bổ sung lí do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM

07/07/2021

GGG: Phạm Đức Hoài không còn là cổ đông lớn

01/07/2021

GGG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Đức Hoài

03/04/2021

GGG: Báo cáo thường niên 2020

03/04/2021

GGG: Báo cáo tài chính năm 2020

01/04/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GGG của CTCP Ô tô Giải Phóng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
          - Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

26/03/2021

GGG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

16/03/2021

GGG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021