Tin tức & sự kiện

23/09/2022

GIC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/09/2022

GIC: Thông báo thay đổi nhân sự TV HĐQT

20/09/2022

GIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/09/2022

GIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/09/2022

GIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/09/2022

GIC: GIC nhận được đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Dương Tiến Dũng

16/08/2022

GIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

GIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

GIC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/06/2022

GIC: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán báo cáo tài chính

30/06/2022

GIC: CBTT về việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

GIC: NQ HĐQT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

26/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GIC của CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh, Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 10/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

17/05/2022

GIC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/05/2022

GIC: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

11/05/2022

GIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

GIC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

17/03/2022

GIC dự kiến lợi nhuận 2022 sụt giảm 30%

Năm 2022, CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (HNX: GIC) đặt mục tiêu doanh thu 152 tỷ đồng và lãi trước thuế 18 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 30% so với kết quả 2021.

17/03/2022

GIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022