Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 GLW - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 23,65% so với cùng kỳ, lãi 1,79 tỷ đồng.

26/10/2023

BCTC Quý 3/2023 GLW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,66 tỷ đồng, giảm 59,36% so với cùng kỳ.

29/09/2023

GLW: Đơn xin từ nhiệm

25/09/2023

GLW: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

28/08/2023

SII thay “thuyền trưởng”, hé lộ kế hoạch kinh doanh nửa cuối năm 2023

Ngày 24/08/2023, CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (UPCoM: SII) công bố thay đổi nhân sự của hàng loạt chức vụ quan trọng tại Công ty cũng như kế hoạch nửa cuối năm 2023.

16/08/2023

GLW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

GLW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

GLW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 GLW - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,46 tỷ đồng, giảm 50,17% so với cùng kỳ.

25/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLW của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 09/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, số 388 Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 09/06/2023. Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký như sau:
Ø Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: mang theo sổ cổ đông, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Ø Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: cổ đông đăng ký theo mẫu và gửi về Phòng kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai theo địa chỉ trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức cho tài khoản chính chủ của cổ đông được hưởng quyền, cổ đông chịu phí chuyển khoản.năm 2022

24/05/2023

GLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/05/2023

GLW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

08/05/2023

BCTC 1/2023 GLW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,48 tỷ đồng tăng 9,22% so với cùng kỳ.

21/04/2023

GLW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/04/2023

GLW: Báo cáo thường niên 2022

22/03/2023

GLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2023

GLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/03/2023

BCTC 2022 GLW - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 48,95% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

17/03/2023

GLW: Báo cáo tài chính năm 2022

16/03/2023

GLW: Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị