Tin tức & sự kiện

05/08/2022

GTA: Đính chính BCTC quý 2/2022

02/08/2022

GTA: Nghị quyết HĐQT số 04/2022 ngày 01/08/2022

28/07/2022

GTA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022

GTA: Đính chính số liệu BCTC quý 2 năm 2022

12/07/2022

Gỗ Thuận An báo lãi sau thuế quý 2 tăng nhẹ

Theo BCTC quý 2/2022, CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) báo lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 7.4 tỷ đồng và gần 6 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

08/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) như sau:

24/05/2022

GTA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

17/05/2022

GTA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

16/05/2022

GTA: Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 13/05/2022

21/03/2022

GTA: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngân hàng

21/03/2022

GTA: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

18/03/2022

GTA: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022

15/03/2022

GTA: Báo cáo thường niên năm 2021

02/03/2022

GTA: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10

28/02/2022

GTA: BCTC năm 2021

25/02/2022

GTA: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2021

25/02/2022

Gỗ Thuận An đặt kế hoạch lãi sau thuế 2022 tăng 10%

CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Trong đó, đơn vị đề ra mục tiêu đem về hơn 17 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 10% so với thực hiện năm 2021. 

24/02/2022

GTA: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

09/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK:GTA ) như sau: 

28/01/2022

GTA: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021