Tin tức & sự kiện

19/01/2023

GTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

18/01/2023

BCTC 4/2022 GTA - Lợi nhuận giảm 40,73% trong 2022.

16/01/2023

GTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

16/01/2023

GTA: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

GTA: Thông báo về việc thanh lý và ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

30/12/2022

GTA: CBTT Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC

07/12/2022

GTA: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn cho sản xuất kinh doanh

17/11/2022

GTA: Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 15/11/2022

19/10/2022

GTA: BCTC quý 3 năm 2022

05/08/2022

GTA: Đính chính BCTC quý 2/2022

05/08/2022

GTA: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

02/08/2022

GTA: Nghị quyết HĐQT số 04/2022 ngày 01/08/2022

28/07/2022

GTA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022

GTA: Đính chính số liệu BCTC quý 2 năm 2022

12/07/2022

Gỗ Thuận An báo lãi sau thuế quý 2 tăng nhẹ

Theo BCTC quý 2/2022, CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) báo lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 7.4 tỷ đồng và gần 6 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

11/07/2022

GTA: BCTC quý 2 năm 2022

08/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) như sau:

24/05/2022

GTA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/05/2022

GTA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

16/05/2022

GTA: Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 13/05/2022