Tin tức & sự kiện

21/10/2022

GTT: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

01/08/2022

GTT: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

23/05/2022

GTT: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

11/11/2021

GTT: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/07/2021

GTT: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

GTT: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

17/03/2021

GTT: Quyết định về việc ngừng sử dụng hóa đơn của cục thuế tỉnh Phú Yên

18/01/2021

GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng

21/12/2020

GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng

17/11/2020

GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng

06/11/2020

GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng

23/10/2020

GTT: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

12/10/2020

GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng

28/09/2020

GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng

08/09/2020

Vận tải Thuận Thảo: Thập kỷ ‘gói gọn’ trong khoản lỗ… ngàn tỷ

Từng thắng lợi trong lĩnh vực vận tải, thế nhưng tất cả hào quang của CTCP Thuận Thảo (UPCoM: GTT) đã bị dập tắt khi chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản. Phải chăng không bằng lòng với hiện tại lại mơ tưởng đến cái không thuộc về mình là nguyên nhân đẩy ước mơ rải hoa hồng của Thuận Thảo rơi vào ngõ cụt?

18/08/2020

GTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

07/08/2020

GTT: Nghị quyết HĐQT

07/08/2020

GTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/08/2020

GTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/08/2020

GTT: Nghị quyết HĐQT