Tin tức & sự kiện

09/12/2022

HAN: Thay đổi nhân sự

09/12/2022

HAN: Thay đổi nhân sự

04/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 430 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAN của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 430 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Tầng 5 - Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

31/10/2022

HAN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

HAN: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

25/10/2022

HAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

31/08/2022

HAN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

HAN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

HAN: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

08/08/2022

HANCORP báo lãi ròng quý 2 giảm 10%

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (HANCORP, UPCoM: HAN) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu thuần 809 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 28 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 10% so với cùng kỳ.

05/08/2022

HAN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/08/2022

HAN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

02/08/2022

HAN: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của công ty mẹ

01/08/2022

HAN: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/06/2022

HAN: Báo cáo thường niên 2021

06/06/2022

HAN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

HAN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2022

HAN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/05/2022

HAN: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)