Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 HAS - Lợi nhuận giảm 86,04% trong năm 2022.

01/02/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/2

Tin doanh nghiệp MSN -  CTCP Tập đoàn Masan  - Trong năm 2023, Tập đoàn Masan đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu từ 90.000 - 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 18 - 31% so với thực hiện trong năm 2022 (năm 2022 ghi nhận doanh thu 76.189 tỷ đồng). SMC -  CTCP Đầu tư Thương mại SMC  - Ghi nhận lỗ 551,16 tỷ đồng trong quý IV/2022, luỹ kế cả năm lỗ 644,83 tỷ đồng và không hoàn thành mục tiêu lãi 300 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/2 đến 10/3/2022.

31/01/2023

HAS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

HAS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2023

19/01/2023

HAS: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

12/01/2023

HAS bị phạt và truy thuế hơn 2 tỷ đồng

CTCP Hacisco (HOSE: HAS) nhận được quyết định xử phạt từ Cục thuế TP Hà Nội về 3 vi phạm thuế với tổng số tiền phạt và truy thu hơn 2 tỷ đồng.

11/01/2023

HAS: Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

06/01/2023

HAS: Thông báo và Nghị quyết, Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

06/01/2023

HAS: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

03/01/2023

HAS: Biên bản họp Ban kiểm soát cuộc họp lần 04

28/12/2022

HAS: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022

28/11/2022

HAS: Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Phạm Thị Hạnh

23/11/2022

HAS: Bổ sung nội dung tại báo cáo thường niên năm 2021

07/11/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 150 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC về chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Công ty Cổ phần HACISCO như sau:

01/11/2022

HAS: Thông báo ngày ĐKCC về chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

31/10/2022

HAS: Bổ sung thông tin trình bày trên BCTC quý 3/2022

31/10/2022

HAS: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

HAS: BCTC quý 3 năm 2022

25/10/2022

HAS: Đính chính thông báo chốt DSCĐ

24/10/2022

HAS: Nghị quyết HĐQT về việc đính chính thông tin chốt DSCĐ trả cổ tức đợt 1 năm 2021 tại nghị quyết số 14 ngày 20/10/2022