Tin tức & sự kiện

31/08/2022

HAS: Thông báo thay đổi người có liên quan của Người nội bộ

31/08/2022

HAS: Thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

31/08/2022

HAS: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

30/08/2022

HAS: Nghị quyết HĐQT số 12A & 12B và Quyết định của HĐQT số 187/2022 ngày 30/08/2022

22/08/2022

HAS: Đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

HAS: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

10/08/2022

HAS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng

21/07/2022

HAS: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

05/07/2022

HAS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

01/07/2022

HAS: Điều lệ và các quy chế của công ty

01/07/2022

HAS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/06/2022

HAS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch thi công kết cấu móng và phần ngầm, toà nhà văn phòng Khu nhà ở dịch vụ TM và Văn phòng PLASCHEM

01/06/2022

HAS: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty con

25/05/2022

HAS: Bà Trần Thị Thu Nhạn tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng

20/05/2022

HAS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

05/05/2022

HAS: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Phạm Thị Hạnh

29/04/2022

HAS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đinh Tiến Vịnh

22/04/2022

HAS: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

21/04/2022

HAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

18/04/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần HACISCO ra khỏi diện cảnh báo như sau: